Hlavní obsah

matematický

Přídavné jméno

  1. odb.(vztahující se k matematice) mathematisch, Mathematik-matematické tabulkymathematische Tabellen
  2. (naprostý) mathematisch

Vyskytuje se v

génius: matematický/hudební géniusdas Mathegenie/Musikgenie

operace: matematické/aritmetické operacemathematische/arithmetische Operation

vyvodit: vyvodit matematický vzoreceine mathematische Formel ableiten

vzorec: matematické/chemické/fyzikální vzorcemathematische/chemische/physikalische Formeln

matematický: matematické tabulkymathematische Tabellen