Hlavní obsah

vzorec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (formule, schéma) die Formelmatematické/chemické/fyzikální vzorcemathematische/chemische/physikalische Formeln
  2. (vzor) das Muster

Vyskytuje se v

strukturní: die Strukturformelchem. strukturní vzorec

dosadit: die Zahlen in die Formel einsetzendosadit do vzorce čísla

vyvodit: eine mathematische Formel ableitenvyvodit matematický vzorec

herleiten: eine Formel herleitenodvodit vzorec

vzorec: mathematische/chemische/physikalische Formelnmatematické/chemické/fyzikální vzorce