Hlavní obsah

herleiten

Sloveso

  1. etw. Akk aus etw. vyvodit, odvodit co z čehoeine Formel herleitenodvodit vzorec
  2. sich herleiten von/aus etw. odvozovat se, pocházet z čeho slovo z latiny ap.

Vyskytuje se v

herleiten: odvodit vzoreceine Formel herleiten