Hlavní obsah

manuell

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

Arbeit: eine geistige/manuelle Arbeit verrichtenvykonávat duševní/manuální práci

práce: eine manuelle/geistliche Arbeittělesná/duševní práce