Hlavní obsah

manuell

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

Arbeit: eine geistige/manuelle Arbeit verrichtenvykonávat duševní/manuální práci