Hlavní obsah

mächtig

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

mocně: auf j-n mächtig wirkenmocně působit na koho

mocný: ein mächtiger Staatmocný stát

píchnout: Er hat uns gestern mächtig geholfen.Pořádně nám včera píchnul.

rozrůst se: Der Baum ist mächtig gewachsen.Strom se mohutně rozrostl.

zmohutnět: Seine Stimme wurde mächtig.Jeho hlas zmohutněl.

obout se: Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!Ten se do toho ale pořádně obul!