Hlavní obsah

massig

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

mäßigen: sich mäßigenbei etw., in etw. Dat mírnit se, ovládat se v čem, při čem v jídle ap.

mírný: ein mäßiger Windmeteor. mírný vítr

chabý: schwache/mäßige Kenntnisechabé vědomosti

míra: mäßig trinkenpít s mírou