Hlavní obsah

mäßigen

Sloveso

  1. (z)mírnit, umírnit slova, temperament ap.
  2. sich mäßigen bei etw., in etw. Dat mírnit se, ovládat se v čem, při čem v jídle ap.

Vyskytuje se v

mírný: meteor. mírný vítrein mäßiger Wind

chabý: chabé vědomostischwache/mäßige Kenntnise

mírný: mírný kuřákein mäßiger Raucher

míra: pít s míroumäßig trinken