Hlavní obsah

klammern

Vyskytuje se v

Klammer: ein Wort in Klammern setzendát slovo do závorky

kulatý: runde Klammernmat. kulaté závorky

glosa: die Bemerkungen in Klammernglosy v závorkách

hranatý: eckige Klammernodb. hranaté závorky

přimknout se: sich an die Heimat klammernpřimknout se k rodné zemi

špičatý: spitze Klammernšpičaté závorky

závorka: die Klammern auflösenmat. odstranit závorky

klammern: Wäsche an die Leine klammernpověsit prádlo na šňůru