Hlavní obsah

kämpfen

Sloveso

  1. gegen j-n, mit j-m für/um etw. bojovat proti komu, s kým za/o co vojensky zápasitan der Front für das Vaterland kämpfenbojovat na frontě za vlast
  2. sport.gegen j-n um etw. bojovat, zápasit proti komu o co o mistrovský titul ap.
  3. für/gegen/um etw. bojovat za co, proti čemu, o co, usilovat o coum seine Existenz kämpfenbojovat o svou existencifür seine Überzeugung kämpfenbojovat za své přesvědčení

Vyskytuje se v

Ahn: Die Ahnen kämpften für unsere Zukunft.Předci bojovali za naši budoucnost.

durchkämpfen: Ich kämpfte mich endlich durch die Menge zum Ausgang durch.Konečně jsem se probojovala davem k východu.

fanatisch: für etw. fanatisch kämpfenfanaticky bojovat za co

gegeneinander: Hans und Peter kämpften gegeneinander.Honza a Petr bojovali proti sobě.

Okkupation: für die Beendigung der Okkupation kämpfenbojovat za ukončení okupace

aréna: zápasit v aréněin der Arena kämpfen

barikáda: bojovat na barikádáchauf den Barrikaden kämpfen

existence: bojovat o existenciums Dasein kämpfen

nadvláda: bojovat o nadvláduum die Vorherrschaft kämpfen

rvát se: sport. rvát se o míčum den Ball kämpfen

soutěžit: soutěžit s kým o první místomit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifern

statečně: statečně bojovattapfer kämpfen

vyvrcholit: Boje vyvrcholily.Die Kämpfe kulminierten.

zápasit: Zápasil holýma rukama.Er kämpfte mit bloßen Händen.

zápasit: zápasit o mistrovský titulum den Meistertitel kämpfen

větrný: bojovat s větrnými mlýnygegen Windmühlen kämpfen