Hlavní obsah

kämpfen

Sloveso

  1. gegen j-n, mit j-m für/um etw. bojovat proti komu, s kým za/o co vojensky zápasitan der Front für das Vaterland kämpfenbojovat na frontě za vlast
  2. sport.gegen j-n um etw. bojovat, zápasit proti komu o co o mistrovský titul ap.
  3. für/gegen/um etw. bojovat za co, proti čemu, o co, usilovat o coum seine Existenz kämpfenbojovat o svou existencifür seine Überzeugung kämpfenbojovat za své přesvědčení

Vyskytuje se v

Ahn: Die Ahnen kämpften für unsere Zukunft.Předci bojovali za naši budoucnost.

durchkämpfen: Ich kämpfte mich endlich durch die Menge zum Ausgang durch.Konečně jsem se probojovala davem k východu.

fanatisch: für etw. fanatisch kämpfenfanaticky bojovat za co

gegeneinander: Hans und Peter kämpften gegeneinander.Honza a Petr bojovali proti sobě.

Okkupation: für die Beendigung der Okkupation kämpfenbojovat za ukončení okupace

aréna: in der Arena kämpfenzápasit v aréně

barikáda: auf den Barrikaden kämpfenbojovat na barikádách

existence: ums Dasein kämpfenbojovat o existenci

nadvláda: um die Vorherrschaft kämpfenbojovat o nadvládu

rvát se: um den Ball kämpfensport. rvát se o míč

soutěžit: mit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifernsoutěžit s kým o první místo

statečně: tapfer kämpfenstatečně bojovat

vyvrcholit: Die Kämpfe kulminierten.Boje vyvrcholily.

zápasit: Er kämpfte mit bloßen Händen.Zápasil holýma rukama.

větrný: gegen Windmühlen kämpfenbojovat s větrnými mlýny

kämpfen: für seine Überzeugung kämpfenbojovat za své přesvědčení