Hlavní obsah

jehla

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (na šití) die Nadelucho jehlydas Nadelöhr
  2. (hrot ap.) die Nadeltech. jehla ventiludie Ventilnadelgramofonová jehladie Plattenspielernadel

Vyskytuje se v

hrot: die Nadelspitzehrot jehly

injekční: die Injektionsnadelinjekční jehla

polštářek: das Nadelkissenpolštářek na jehly

náprstek: das Körbchen mit Nadeln und Fingerhütenkošíček s jehlami a náprstky

navléct: einen Faden (in die Nadel) einfädelnnavléci nit (do jehly)

ouško: das Nadelöhr/der Tassenhenkelouško jehly/šálku

ucho: das (Nadel)Öhrucho jehly

vpíchnout: die Nadel in den Stoff einstechenvpíchnout jehlu do látky

zapíchnout: eine Nadel in den Stoff einstechenzapíchnout jehlu do látky

hledat: eine Stecknadel im Heuhaufen suchenhledat jehlu v kupce sena

seno: eine Stecknadel im Heuhaufen suchenhledat jako jehlu v kupce sena

einfädeln: den Faden in die Nadel einfädelnnavléci nit do jehly

Nadel: eine Nadel einfädelnnavléknout nit (do jehly)

jehla: die Ventilnadeltech. jehla ventilu