Hlavní obsah

fließen

Vyskytuje se v

abfließen: přen. Der Verkehr fließt schlecht ab.Doprava vázne.

Sprache: zwei Sprachen (fließend) sprechenmluvit (plynně) dvěma jazyky

Tal: ins/zu Tal fließentéct do údolí