Hlavní obsah

extrem

Das, podstatné jméno~s, ~e

  • extrém, krajnost, výstřednostbis ins/zum Extrem treibenhnát až do extrémuvon einem Extrem ins andere fallenjít z (jednoho) extrému do druhého

Vyskytuje se v

hnát: hnát co do extrémuetw. bis zum Extrem treiben

radikální: radikální politikein radikaler/extremer Politiker

vypjatý: Jejich vztah byl krajně vypjatý.Ihre Beziehung war extrem gespannt.

krajnost: upadat z krajnosti do krajnostivon einem Extrem ins andere fallen