Hlavní obsah

erstatten

Sloveso

  1. j-m etw. Akk uhradit, proplatit komu co výdaje ap.
  2. užívá se jako pomocné sloveso při opisu slovesgegen j-n Anzeige erstattenpodat trestní oznámení na koho, udat koho policii

Vyskytuje se v

Bericht: j-m über etw. Akk Bericht erstattenpodat komu zprávu o čem

obžaloba: gegen j-n Anzeige erstattenvznést obžalobu proti komu

trestní: gegen j-n eine Strafanzeige erstattenpodat trestní oznámení na koho

referát: einen Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses erstattenpodat referát o činnosti výboru

učinit: Strafverzeigung gegen j-n erstattenučinit trestní oznámení proti komu

výdaj: j-m die Reisekosten erstattenuhradit komu cestovní výdaje

erstatten: gegen j-n Anzeige erstattenpodat trestní oznámení na koho, udat koho policii