Hlavní obsah

entfernt

Vyskytuje se v

entfernen: sich entfernenvzdálit se, odejít

operativ: etw. operativ entfernenco operativně odstranit

mlčky: mlčky se vzdálitsich stillschweigend entfernen

civilizace: přen. být daleko od civilizacevon der Zivilisation weit entfernt sein

krvavý: odstranit krvavé skvrnydie Blutflecken entfernen

mandle: vzít komu mandlej-m die Mandeln entfernen

oddalovat: oddalovat květiny od oknaBlumen vom Fenster entfernen

odheslovat: odheslovat PDFdas Passwort einer/von PDF entfernen

odlepit se: odlepit se od skupiny turistůsich von der Gruppe der Touristen entfernen

příbuzný: blízký/vzdálený příbuznýnaher/entfernter Verwandter

skvrna: odstranit/vyčistit skvrnydie Flecken entfernen/reinigen

smísit se: Vzdálené hlasy se smísily.Entfernte Stimmen haben sich vermischt.

vyčistit: vyčistit skvrny z koberceFlecke aus dem Teppich entfernen

vzdálený: vzdálený příbuznýein entfernter/weitläufiger Verwandter

zdaleka: ani zdalekanicht im Entferntesten, bei weitem nicht

vzdálený: být na hony vzdálenýhimmelweit entfernt sein