Hlavní obsah

entfernt

Vyskytuje se v

operativ: etw. operativ entfernenco operativně odstranit

mlčky: sich stillschweigend entfernenmlčky se vzdálit

civilizace: von der Zivilisation weit entfernt seinpřen. být daleko od civilizace

oddalovat: Blumen vom Fenster entfernenoddalovat květiny od okna

odlepit se: sich von der Gruppe der Touristen entfernenodlepit se od skupiny turistů

příbuzný: naher/entfernter Verwandteblízký/vzdálený příbuzný

skvrna: die Flecken entfernen/reinigenodstranit/vyčistit skvrny

smísit se: Entfernte Stimmen haben sich vermischt.Vzdálené hlasy se smísily.

vyčistit: Flecke aus dem Teppich entfernenvyčistit skvrny z koberce

vzdálený: ein entfernter/weitläufiger Verwandtervzdálený příbuzný

zdaleka: nicht im Entferntesten, bei weitem nichtani zdaleka

entfernen: sich entfernenvzdálit se, odejít