Hlavní obsah

div

Nechtěli jste hledat:

der, die, dasten(to), ta(to), to(to)

dirtobě, ti

sichsebe, se

duty

Dutykání

Diadiapozitiv

DINDIN

Dipdip, studená omáčka

HIVHIV

Divadiva

ditorovněž, taktéž, podobně

divergentdivergentní, odlišný, odchýlený

Divergenzdivergence, neshoda, různost

divergierendivergovat, rozcházet se, různit se

Diversifikationdiverzifikace

diversifizierendiverzifikovat

Dividenddělenec

Dividendedividenda, podíl na zisku

Dividendenausschüttungvyplácení dividend