Hlavní obsah

Wiege

Die, podstatné jméno~, ~n

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. j-m in die Wiege gelegt worden sein být komu dáno do vínku

Vyskytuje se v

Wiege: j-m in die Wiege gelegt worden seinbýt komu dáno do vínku

wiegen: sich wiegenhoupat se, pohupovat se, kolébat se

Hüfte: sich in den Hüften wiegenpohupovat se v bocích

wiegen: Das Paket wiegt 40 kg.Balík váží 40 kg.

glätten: Die Wogen haben sich geglättet.Bouře se utišila. vzrušení opadlo