Hlavní obsah

Spalte

Vyskytuje se v

spalten: sich spaltenštěpit se, rozdvojovat se, dvojit se vlasy, nehty ap.

spalten: sich spaltenštěpit se, rozpadat se politická strana ap.

durch: die Zeitung durch einen Spalt (hindurch) schiebenprostrčit noviny škvírou

Axt: mit der Axt spaltensekat sekerou