Hlavní obsah

desk

Nechtěli jste hledat:

der, die, dasten(to), ta(to), to(to)

Deckpaluba

deckenzakrýt (si), přikrýt (si)

denkenmyslet, přemýšlet, uvažovat

desinteressiertbez zájmu, lhostejný

Deskriptiondeskripce, popis

deskriptivdeskriptivní, popisný, popisující

desolatdezolátní, neutěšený

Desorganisationdezorganizace, ztráta pořádku

desorganisiertdezorganizovaný, špatně organizovaný

desorientierendezorientovat

Desorientierungdezorientace, zmatenost

Desoxyribonukleinsäuredeoxyribonukleová kyselina