Hlavní obsah

Dichter

Der, podstatné jméno~s, ~

  • básníkein tschechischer Dichterčeský básník

Vyskytuje se v

Dichte: die Dichte des Verkehrshustota dopravy

Leder: dicht am Leder bleibenzůstat u míče

aneinander: Die Zelte stehen dicht aneinander.Stany stojí těsně u sebe.

dichten: das Dach mit etw. dichtenutěsnit střechu čím

Dichter: ein tschechischer Dichterčeský básník

dicht: hovor. dicht an/bei dichttělo na tělo, hlava na hlavě