Hlavní obsah

Buckel

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. den Buckel für etw. hinhalten hovor.vzít co na svá bedra
  2. einen krummen Buckel machen hovor.ohýbat záda někomu podlézat
  3. den Buckel voll kriegen hovor.dostat na hubu

Vyskytuje se v

Buckel: den Buckel für etw. hinhaltenvzít co na svá bedra