Hlavní obsah

dít se

Vyskytuje se v

osamostatnit se: Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.Jejich děti se už osamostatnily.

pospat si: Sonntags schläft er gern lange.V neděli si rád pospí.

rozebrat: Kinder haben alle Spielzeuge genommen.Děti si rozebraly všechny hračky.

uklidit: Die Kinder haben ihre Spielsachen aufgeräumt.Děti si uklidily (své) hračky.

vrtat se: Jeden Sonntag bastelt er an seinem Auto herum.Každou neděli se vrtá ve svém autě.

vyhrnout se: Die Kinder sind aus der Schule hinausgeströmt.Děti se vyhrnuly ze školy.

vzrušení: Die Kinder zitterten vor Erregung.Děti se chvěly vzrušením.

zalenošit si: Am Sonntag faulenzt er gerne.V neděli si rád zalenoší.

beteiligen: Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.

Doktor: Die Kinder spielten Doktor.Děti si hrály na doktora.

rangeln: Die Kinder rangelten in der Schule.Děti se ve škole tahaly.

stürzen: Die Kinder stürzten sich auf die Süßigkeiten.Děti se vrhly na sladkosti.