Hlavní obsah

Paradies

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. náb.ráj, eden, rajská zahradaein Leben wie im Paradiesživot jako v ráji
  2. náb.nebe, ráj opak peklains Paradies eingehenvejít do nebe
  3. für j-n ráj pro koho běžkaře ap.

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. das Paradies auf Erden ráj na zemi