Hlavní obsah

chabě

Vyskytuje se v

chabý: matte Kräftechabé síly

výmluva: sich eine lahme Ausrede ausdenkenvymyslet si chabou výmluvu

chabě: Er versteht nur dürftig deutsch.Rozumí německy jen chabě.