Hlavní obsah

bydliště

Vyskytuje se v

adresa: die Wohnadresse, die Wohnanschriftadresa trvalého bydliště

přechodný: der Nebenwohnsitzpřechodné bydliště

trvalý: der Hauptwohnsitztrvalé bydliště

změna: der Wohnsitzwechselzměna bydliště

změnit: den Wohnsitz wechselnzměnit bydliště

auswärts: auswärts arbeitenpracovat mimo bydliště

Angabe: Angabe des Namens und des Wohnortesudání jména a bydliště

ansässig: ansässig in Brünnse sídlem/s bydlištěm v Brně

Wohnsitz: ohne festen Wohnsitzbez trvalého bydliště

bydliště: der Hauptwohnsitztrvalé bydliště