Hlavní obsah

branden

Slovesoh./i.

  1. vzdouvat se, zdvíhat se o vlnách, příboji ap.
  2. an etw. Akk, gegen etw. narážet o co, do čeho, burácet o moři, vlnách ap.brandender Beifallburácející potlesk