Hlavní obsah

besonders

Vyskytuje se v

aufschreiben: besondere Erlebnisse im Tagebuch aufschreibenzapsat zvláštní zážitky do deníku

besonder(er,e,es): ein besonderes Zimmer habenmít separátní pokoj

besonder(er,e,es): keine besonderen Vorkommnissežádné zvláštní události

fehlen: Besondere Kennzeichen fehlen.Zvláštní znamení chybějí.

Freiheit: Er genießt besondere Freiheiten.Požívá výsadních práv.

zuschreiben: einem Heilmittel besondere Wirkung zuschreibenpřisuzovat léčivému prostředku zvláštní účinek

extra: extra výkoneine besondere Leistung

zvlášť: zvlášť dobré jídlobesonders gutes Essen

zvláštní: zvláštní příležitosteine besondere Gelegenheit

zvláštní: Považovala se vždy za něco zvláštního.Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.