Hlavní obsah

bellen

Vyskytuje se v

Hund: Hunde, die bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.

zaštěkat: Aus dem Wald hat ein Hund gebellt.Z lesa zaštěkal pes.

zneklidnět: Der Hund wurde unruhig und begann zu bellen.Pes zneklidněl a začal štěkat.

kousat: Hunde, die bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.

beißen: Hunde, die (viel) bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.