Hlavní obsah

heulen

Sloveso

  1. zum Heulen sein hovor.být k pláči situace ap.

Vyskytuje se v

Rotz: Rotz und Wasser heulenbrečet, bulit, řvát

Schlosshund: heulen wie ein Schlosshundřvát jako tur, bulit, brečet

výt: Pes vyje na měsíc.Der Hund heult den Mond an.