Hlavní obsah

angelegt

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

anlegen: sich anlegenmit j-m navážet se do koho

Kanal: einen Kanal anlegenvybudovat kanál

Handfessel: j-m Handfesseln anlegennasadit komu pouta

Zügel: dem Pferd die Zügel anlegendát koni opratě