Hlavní obsah

Kanal

Vyskytuje se v

System: soustava kanálůein System von Kanälen

verbinden: spojit dva vodní toky kanálemzwei Gewässer durch einen Kanal verbinden

program: přepnout na jiný programauf einen anderen Kanal umschalten

ucpat: Bláto ucpalo kanál.Der Schlamm hat den Kanal verstopft.

Kanal: vybudovat kanáleinen Kanal anlegen