Hlavní obsah

Kanal

Vyskytuje se v

System: soustava kanálůein System von Kanälen

verbinden: spojit dva vodní toky kanálemzwei Gewässer durch einen Kanal verbinden

Kanal: vybudovat kanáleinen Kanal anlegen