Hlavní obsah

angelegt

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

anlegen: sich anlegenmit j-m navážet se do koho

Kanal: einen Kanal anlegenvybudovat kanál

Handfessel: j-m Handfesseln anlegennasadit komu pouta

Zügel: dem Pferd die Zügel anlegendát koni opratě

měřítko: einen strengen Maßstab an etw. anlegenklást přísné měřítko na co

pouto: j-m die Fesseln anlegennasadit komu pouta

náhubek: j-m einen Maulkorb anlegenpřen., expr. dát komu náhubek

náramek: j-m Handschellen anlegennasadit komu náramky

připnout: den Sicherheitsgurt anlegenpřipnout si (bezpečnostní) pás

uzda: j-m/etw. die Zügel anlegenexpr. nasadit/přitáhnout přitáhnout uzdu komu/čemu

želízko: dem Dieb Handschellen anlegennasadit zloději želízka