Hlavní obsah

angelegt

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

anlegen: sich anlegenmit j-m navážet se do koho

Kanal: einen Kanal anlegenvybudovat kanál

anlegen: j-m das Messer an den Hals anlegenpoložit komu nůž na krk

anlegen: Trauer anlegenobléknout se do smutku

Handfessel: j-m Handfesseln anlegennasadit komu pouta

Zügel: dem Pferd die Zügel anlegendát koni opratě

měřítko: klást přísné měřítko na coeinen strengen Maßstab an etw. anlegen

pouto: nasadit komu poutaj-m die Fesseln anlegen

náhubek: přen., expr. dát komu náhubekj-m einen Maulkorb anlegen

náramek: nasadit komu náramkyj-m Handschellen anlegen

připnout: připnout si (bezpečnostní) pásden Sicherheitsgurt anlegen

uzda: expr. nasadit/přitáhnout přitáhnout uzdu komu/čemuj-m/etw. die Zügel anlegen

želízko: nasadit zloději želízkadem Dieb Handschellen anlegen