Hlavní obsah

Zorn

Der, podstatné jméno~(e)s

Vyskytuje se v

außer: außer sich vor Zorn seinbýt zlostí bez sebe

flammend: vor flammendem Zorn funkelnsršet vášnivým hněvem

auffahren: vor Zorn auffahrenvybuchnout hněvem

verhalten: verhaltener Zornpotlačovaný hněv

rudý: feuerrot vor Zorn seinbýt rudý vztekem

hněv: seinen Zorn an j-m auslassenvylít si na kom hněv

krotit: seinen Zorn zügelnkrotit svůj hněv

sršet: Seine Augen funkeln vor Zorn.přen. Jeho oči srší zlostí.

stupňovat: j-s Zorn steigernstupňovat čí hněv

utišit: j-s Zorn beschwichtigenutišit čí hněv

utlumit: j-s Zorn dämpfenutlumit čí hněv

vybít se: Sein Zorn hat sich noch nicht entladen.Jeho vztek se ještě nevybil.

vzplanout: Zorn flammte in ihm auf.Hněv v něm prudce vzplál.

zlost: in Zorn auf/über j-n geratendostat zlost na koho

vztek: seinen Zorn an j-m auslassenvylít si na kom vztek

Zorn: rot vor Zorn seinbýt vzteky rudý