Hlavní obsah

Private

Vyskytuje se v

Besitz: privater/staatlicher Besitzsoukromý/státní majetek

rein: Das ist ein rein privates Gespräch.To je čistě soukromý rozhovor.

Stunde: (privat) Stunden in etw. nehmenbrát (soukromé) hodiny čeho

privátní: Das ist seine private Sache.To je jeho privátní věc.

soukromě: privat unternehmensoukromě podnikat

privat: an privatsoukromě, soukromé osobě prodat ap.