Hlavní obsah

Plakat

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

Vyskytuje se v

halb: halb lachend, halb weinendzpola se smějíc, zpola plačíc

Träne: Tränen lachenplakat smíchy

dass: Sie war so traurig, dass sie weinte.Byla tak smutná, že plakala.

zumute: Ihr ist zum Weinen zumute.Je jí do pláče.

lítost: vor Traurigkeit weinenplakat lítostí

hořce: bitterlich weinenhořce plakat

-li: Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.

napuchlý: vom Weinen verquollene Augenoči napuchlé od pláče

píchnout: píchnout plakát na nástěnkuein Plakat an das Brett stechen

strhat: strhat plakáty ze zdiPlakate von der Wand abreißen

vztek: vor Wut weinenplakat vzteky