Hlavní obsah

Nebel

Der, podstatné jméno~s, ~

  • mlhabei/im Nebelza mlhy/v mlze

Vyskytuje se v

fallen: Der Nebel fällt.Padá mlha.

verfliegen: Der Pilot hat sich im Nebel verflogen.Pilot zabloudil v mlze.

verlieren: Der Weg verliert sich im Nebel.Cesta se ztrácí v mlze.

opar: der Nebel der Erinnerungenpřen. opar vzpomínek

rozplynout se: Der Nebel ist verflogen.Mlha se rozplynula.

rozplývat se: Die Dächer der Häuser verschwimmen im Nebel.Střechy domů se rozplývají v mlze.

rozprostřít se: Im Tal breitete sich Nebel aus.V údolí se rozprostřela mlha.

vrážet: Im Nebel prallten die Autos oft gegeneinander.V mlze do sebe auta často vrážela.

zhoustnout: Der Nebel hat sich verdichtet.Mlha zhoustla.

zřídnout: Der Nebel lichtete sich.Mlha pomalu zřídla.

Nebel: bei/im Nebelza mlhy/v mlze