Hlavní obsah

Nebel

Der, podstatné jméno~s, ~

  • mlhabei/im Nebelza mlhy/v mlze

Vyskytuje se v

fallen: Der Nebel fällt.Padá mlha.

verfliegen: Der Pilot hat sich im Nebel verflogen.Pilot zabloudil v mlze.

verlieren: Der Weg verliert sich im Nebel.Cesta se ztrácí v mlze.

opar: přen. opar vzpomínekder Nebel der Erinnerungen

rozplynout se: Mlha se rozplynula.Der Nebel ist verflogen.

rozplývat se: Střechy domů se rozplývají v mlze.Die Dächer der Häuser verschwimmen im Nebel.

rozprostřít se: V údolí se rozprostřela mlha.Im Tal breitete sich Nebel aus.

vrážet: V mlze do sebe auta často vrážela.Im Nebel prallten die Autos oft gegeneinander.

zhoustnout: Mlha zhoustla.Der Nebel hat sich verdichtet.

zřídnout: Mlha pomalu zřídla.Der Nebel lichtete sich.