Hlavní obsah

Koma

Das, podstatné jméno~s, ~s/~ta; mst Sg

Vyskytuje se v

kdo: Von wem sprechen Sie?O kom mluvíte?

kóma: ležet v kómatuim Koma liegen

pomoc: Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.Komu není rady, tomu není pomoci.

rada: Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.Komu není rady, tomu není pomoci.

shůry: Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

vpálit: jemandem eine aufbrennenvpálit komu jednu