Hlavní obsah

Amerika

Vyskytuje se v

Absicht: Měl v úmyslu vystěhovat se do Ameriky.Er hatte die Absicht, nach Amerika auszuwandern.

handeln: Kniha pojednává o objevení Ameriky.Das Buch handelt von der Entdeckung Amerikas.