Hlavní obsah

Graus

Der, podstatné jméno~es

Vyskytuje se v

grauen: sich grauenvor etw. Dat mít hrůzu z čeho, hrozit se, děsit se čeho

grausen: sich grausenvor etw. děsit se, hrozit se, bát se čeho pavouků ap.

Grausen: j-n packt/j-m kommt das kalte Grausenkoho jímá hrůza