Hlavní obsah

Fülle

Vyskytuje se v

bersten: (bis) zum Bersten voll/gefülltnacpaný/plný k prasknutí

füllen: sich füllenmit j-m/etw. zaplňovat se kým/čím kino diváky ap.

Hülle: in Hülle und Füllevíc než dost, hojně

Tasche: sich Dat die eigenen Taschen füllennamastit si kapsu