Hlavní obsah

Donnerstag

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

Vyskytuje se v

čtvrtek: ve čtvrtekam Donnerstag

posledně: Posledně ve čtvrtek vůbec nepřišel.Letztens am Donnerstag ist er gar nicht gekommen.

rezervovat: Můžeš si pro mě rezervovat čtvrtek?Kannst du dir den Donnerstag für mich vormerken?

tento: Odjel tento čtvrtek.Er fuhr an diesem Donnerstag ab.