Hlavní obsah

čtvrtek

Vyskytuje se v

zelený: círk. Zelený čtvrtekder Gründonnerstag

posledně: Posledně ve čtvrtek vůbec nepřišel.Letztens am Donnerstag ist er gar nicht gekommen.

rezervovat: Můžeš si pro mě rezervovat čtvrtek?Kannst du dir den Donnerstag für mich vormerken?

tento: Odjel tento čtvrtek.Er fuhr an diesem Donnerstag ab.

čtvrtek: ve čtvrtekam Donnerstag