Hlavní obsah

Diplomarbeit

Vyskytuje se v

behandeln: Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.

binden: die Diplomarbeit bindensvázat diplomovou práci

obhajoba: obhajoba diplomové prácedie Verteidigung der Diplomarbeit

pohrát si: pohrát si s diplomovou pracían der Diplomarbeit tüfteln

práce: disertační/diplomová prácedie Dissertation/Diplomarbeit

svázat: svázat diplomovou práci komuj-m eine Diplomarbeit binden

zúžit: zúžit téma diplomové prácedas Thema der Diplomarbeit einengen