Hlavní obsah

Deutschland

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

Grenze: die Grenze zu Deutschlandhranice s Německem

spolkový: Spolková republika Německodie Bundesrepublik Deutschland

hraničit: Německo hraničí na jihu se Švýcarskem.Deutschland grenzt im Süden an die Schweiz.