Hlavní obsah

Deutschland

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

Grenze: die Grenze zu Deutschlandhranice s Německem

spolkový: die Bundesrepublik DeutschlandSpolková republika Německo

hraničit: Deutschland grenzt im Süden an die Schweiz.Německo hraničí na jihu se Švýcarskem.