Hlavní obsah

Body [ˈbɔdɪ]

Der, podstatné jméno~s, ~s

  • body přiléhavé tričko

Vyskytuje se v

mezní: der Grenzpunktmat. mezní bod

mráz: der Gefrierpunktfyz. bod mrazu

opěrný: der Stützpunktopěrný bod

referenční: der Referenzpunktreferenční bod

trestný: der Strafpunkttrestný bod

vítězství: der Punktsieg, der Sieg nach Punktensport. vítězství na body

záchytný: der Anhaltspunktzáchytný bod

méně: weniger Punkte bekommenzískat méně bodů

slézt: Die Temperatur ist unter den Gefrierpunkt gesunken.Teplota slezla pod bod mrazu.

těsně: knapp nach Punkten siegenzvítězit těsně na body

ubrat: dem Eiskunstläufer Punkte abziehenubrat krasobruslaři body

ustrnout: Die Verhandlung ist festgefahren.Jednání ustrnulo na mrtvém bodě.

výchozí: der Ausgangspunktvýchozí bod

zlomový: der Wendepunktzlomový bod

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

durchgehen: etw. Punkt für Punkt/Wort für Wort durchgehenprojít co bod po bodu/slovo od slova

Nullpunkt: Die Temperatur ist auf den Nullpunkt abgesunken.Teplota klesla na nulu/bod mrazu.

bod: der Berührungspunktgeom. bod dotyku