Hlavní obsah

Body [ˈbɔdɪ]

Der, podstatné jméno~s, ~s

  • body přiléhavé tričko

Vyskytuje se v

mezní: mat. mezní bodder Grenzpunkt

mráz: fyz. bod mrazuder Gefrierpunkt

opěrný: opěrný bodder Stützpunkt

referenční: referenční bodder Referenzpunkt

trestný: trestný bodder Strafpunkt

vítězství: sport. vítězství na bodyder Punktsieg, der Sieg nach Punkten

záchytný: záchytný bodder Anhaltspunkt

méně: získat méně bodůweniger Punkte bekommen

slézt: Teplota slezla pod bod mrazu.Die Temperatur ist unter den Gefrierpunkt gesunken.

těsně: zvítězit těsně na bodyknapp nach Punkten siegen

ubrat: ubrat krasobruslaři bodydem Eiskunstläufer Punkte abziehen

ustrnout: Jednání ustrnulo na mrtvém bodě.Die Verhandlung ist festgefahren.

výchozí: výchozí bodder Ausgangspunkt

zlomový: zlomový bodder Wendepunkt

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

durchgehen: etw. Punkt für Punkt/Wort für Wort durchgehenprojít co bod po bodu/slovo od slova

Nullpunkt: Die Temperatur ist auf den Nullpunkt abgesunken.Teplota klesla na nulu/bod mrazu.

bod: geom. bod dotykuder Berührungspunkt

bod: tech. bod mrazuder Gefrierpunkt

bod: tech. bod varuder Siedepunkt

bod: bod smlouvyder Vertragspunkt

bod: trestný bodder Strafpunkt

bod: přen. uvíznout na mrtvém boděin eine Sackgasse geraten