Hlavní obsah

Autor

Der, podstatné jméno~s, ~en

Vyskytuje se v

hraný: ein gespielter c!Autorhraný autor

slovo: der c!Autor des Textesautor slov

údajný: angeblicher Buchautorúdajný autor knihy

zajedno: Ich bin mit dem c!Autor des Artikels eins.Jsem zajedno s autorem článku.

beeinflussen: Tento c!autor je ovlivněný Böllem.Dieser Autor ist von Böll beeinflusst.

autor: der Buchautorautor knihy