Hlavní obsah

Autor

Der, podstatné jméno~s, ~en

Vyskytuje se v

beeinflussen: Tento autor je ovlivněný Böllem.Dieser Autor ist von Böll beeinflusst.

autor: der Buchautorautor knihy

hraný: ein gespielter Autorhraný autor

slovo: der Autor des Textesautor slov

údajný: angeblicher Buchautorúdajný autor knihy

zajedno: Ich bin mit dem Autor des Artikels eins.Jsem zajedno s autorem článku.