Hlavní obsah

Autor

Der, podstatné jméno~s, ~en

Vyskytuje se v

beeinflussen: Dieser Autor ist von Böll beeinflusst.Tento autor je ovlivněný Böllem.

autor: autor knihyder Buchautor

autor: publ. autor vítězné brankyder Schütze des Siegtores

hraný: hraný autorein gespielter Autor

slovo: autor slovder Autor des Textes

údajný: údajný autor knihyangeblicher Buchautor

zajedno: Jsem zajedno s autorem článku.Ich bin mit dem Autor des Artikels eins.