Hlavní obsah

Autobahn

Die, podstatné jméno~, ~en

Vyskytuje se v

links: links der Autobahnna levé straně dálnice

dálnice: čtyřproudová dálnicevierspurige Autobahn

dálnice: dálnice s poplatkemmautpflichtige Autobahn

dálnice: dopravní nehoda na dálniciein Verkehrsunfall auf der Autobahn

ucpaný: ucpaná dálniceeine verstopfte Autobahn

uzavřený: uzavřená dálnicegesperrte Autobahn