Hlavní obsah

Argument

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • argument důvodgenügende Argumentepostačující argumentyArgumente für und gegen Radarbasisargumenty pro a proti radarové základně

Vyskytuje se v

nehorázný: mít nehorázné argumenty proti čemugegen etw. unangebrachte Argumente haben

durch: j-n durch Argumente überzeugenpřesvědčit koho argumenty

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

darstellen: Argumente klar darstellenjasně vyložit argumenty

argument: uvést argumenty pro co a proti čemudie Argumente für etw. und gegen etw. anführen