Hlavní obsah

Alltag

Části slova

All

Vyskytuje se v

Last: přen. Ich möchte mich von der Last des Alltags erholen.Chtěl bych si odpočinout od povinností všedního dne.

Leiden: die Freuden und Leiden des Alltagsradosti a strasti všedního dne

všední: všední dender Alltag/Wochentag/Werktag